Bacharelato de excelencia en Ciencia e Tecnoloxía 

do IES República Oriental do Uruguai

Trátase dun proxecto que se realiza no Bacharelato e ten como obxectivo final a presentación pública dun proxecto de investigación que estará codirixido por profesorado do centro e universitario.
Para poder realizar esta investigación, o alumnado cursará unha materia extracurricular nos dous curso, para coñecer os principios básicos da investigación en ciencia.

O STEMBACH ten ademais un completo programa de actividades complementarias, imprescindibles para afondar nas materias de ciencias

STEM ROU BACH


Jimdo

You can do it, too! Sign up for free now at https://es.jimdo.com/