Bacharelato de excelencia en Ciencia e Tecnoloxía 

do IES República Oriental do Uruguai

Trátase dun proxecto que se realiza no Bacharelato e ten como obxectivo final a presentación pública dun proxecto de investigación que estará codirixido por profesorado do centro e universitario.
Para poder realizar esta investigación, o alumnado cursará unha materia extracurricular nos dous curso, para coñecer os principios básicos da investigación en ciencia.

O STEMBACH ten ademais un completo programa de actividades complementarias, imprescindibles para afondar nas materias de ciencias

STEM ROU BACH