A investigación STEM

Materia extracurricular. Técnicas básicas en Ciencia, Tecnoloxía, Enxenería e Matemáticas

O proceso de investigación

Estratexias necesarias na actividade científica. Planificación e realización de proxectos e investigacións. Presentación de informes científicos

A xestión administrativa,  económica e financeira do proxecto 

Preséntanse contidos relativos a xestión económica dun proxecto de investigación

Recollida e análise de datos

No proceso investigador é imprescindible a análise de datos, a formulación e estudo de hipótese, o deseño de experimentos, … É imprescindible o uso de programas informáticos, escollemos o paquete estátistico R

Técnicas experimentais en ciencias

Introducese a experimentación básica nun laboratorio. Este estudo posibilita a comprensión de conceptos que encerran dificultade  cando unicamente se expón desde un punto de vista teórico.

 O proxecto de deseño industrial “BAUROU” 

Acercase o deseño industrial, a través da iniciativa da BAUHAUS, onde a docencia, se combina coa experimentación. O proceso de deseño vai ser à inversa a partir dun produto final analizar todo o proceso de deseño, fabricación e comercialización 

Contaminación de augas

Analízanse os aspectos de calidade da auga (cos seus efectos para a saúde e o medio ambiente), aplicando estes contidos a un entorno próximo á cidade de Vigo. O obxectivo é dar a entender aos alumnos que a auga é un recurso renovable sempre e cando se controle adecuadamente o seu uso

Xestión de residuos

Analízanse  os residuos xerados pola actividade humana, sobre todo nos países desenvolvidos, ocasionando un grave problema xa que rompen o equilibrio nos ciclos naturais.

A súa xestión debe ter como obxectivo conseguir un modelo produtivo e social limpo no que se minimice a produción, diminuindo o seu número en orixe e aplicando sitemas de tratamento e recuperación.

Jimdo

You can do it, too! Sign up for free now at https://es.jimdo.com/